Archiv článků

Myšlenka z kázání o 28. neděli v mezidobí – Den díků za úrodu

15.10.2017 21:55
  (Jan 6, 24-35) Origenes praví: „ Přírodu a Bibli je třeba číst současně.“ Od této premisy se musíme odrazit při našem dnešním děkování Bohu za pokrm, za to, že nám dává vše, co k životu potřebujeme. Mnoho lidí dnes vnímá přírodu a její plody jen jako produkt obchodů a často nedokáží...

Myšlenka z nedělního kázání o 27. neděli v mezidobí

09.10.2017 18:23
  (Mt 21,33-46)   Věřím, že nám Bůh dá v každé situaci tolik síly, kolik potřebujeme, abychom se nevzdali. Nedá ji ale předem, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na...

Myšlenka z kázání o slavnosti svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje

06.08.2017 20:01
(Lk 10, 1-9)   Tyto dva svaté máme spojeny se slovem a srozumitelností hlásání Kristova učení. Myslím, že vzpomínat na historii cesty těchto dvou světců, by bylo jako nošení sov do Athén. Proto si na počátku této úvahy raději řekněme, jak se člověk stává svatým a co je svatost. Možná nám...

Pastýřský list k letním prázdninám otce biskupa Pavla Benedikta Stránského

23.06.2017 19:47
       

Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně

28.05.2017 15:59
Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mt 28, 16-20)   „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“, apoštolům a také nám sdělil Ježíš. To je nádherná zvěst, že nikdy nezůstaneme sami. Jak říká Martin Luther King: „Naučili jsme se létat jako...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře)

07.05.2017 17:19
Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře) (Jan 10,1-10) Pastýř a ovce patří nepochybně k sobě. Pastýř zná své ovce a ovce znají jeho. Ovce mají úžasný dar. Dokážou rozpoznat hlas svého pastýře. Dříve v noci v přírodě nocovala stáda různých...

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli velikonoční

07.05.2017 17:19
  (Lk 24, 13-35) Všechno v přírodě se probouzí a naše kroky často vedou do rozkvetlé přírody. To je čas, kdy můžeme nejen vnímat krásu stvoření, ale novým způsobem začít mluvit se Stvořitelem. V modlitbě (rozhovoru) můžeme otevřít novou „jarní“ dimenzi vůči Tomu, s nímž...

Myšlenka z kázání o vigilii Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota

15.04.2017 15:49
(Mt 28,1-19)   Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě a rychlým pohřbem? Nebylo by nic, co tvoří život Kristovy církve, nebylo by nic, co tvoří dějiny křesťanství více než 2000 let. Neslavili bychom Eucharistii. Celé křesťanství a naše víra stojí a...

Myšlenka z nedělního kázání o Květné neděli

09.04.2017 18:02
Mt 21, 1 – 11 Mt 26, 14 – 27, 66   Dnes vycházíme na cestu Svatého týdne. A myslím, že myšlenka sv. Bernarda z Clairvaux nám může být nosnou. Má naděje se opírá o tři věci: o lásku s níž nás Bůh adoptoval za své děti, o pravdivost Jeho příslibů a o Jeho moc, se kterou své sliby...

Martin M.Čapka: Via crucis

11.03.2017 20:34
  I.   Ježíš odsouzen k smrti   Kam jen se upírají oči člověka, krása mizí a bolestné slovo zničí život, jenž mohl vyrůst do láskyplných výšin. Jen ve tmách hledáme světlo, jak často uhasne knot poslední svíce naší rukou. A my stojíme, zaraženi tím, co jsme učinili, my stojíme...
Záznamy: 1 - 10 ze 80
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>