Archiv článků

Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Seslání Ducha svatého

04.06.2018 19:47
  Sk 2, 1-11 1 Kor 12, 3b-7.12-13 Slavnost Seslání Ducha sv., to jsou narozeniny Kristovy církve. V ten den se církev zrodila z Ducha svatého. Učedníci s Marií uprostřed očekávají příchod Ducha svatého. Zrození církve nebyla nějaká skrytá událost. Zpozorovali to lidé...

Myšlenka z kázání o vigilii Zmrtvýchvstání Páně – Bílé soboty

01.04.2018 13:29
  (Mk 16, 1-7) Příběh z knihy Příběhy pro potěchu duše Bruna Ferrera nám vypráví jeden příběh pod názvem Loďka. Dva turisté tábořili na břehu jezera. Večer se rozhodli, že na loďce přeplují na druhou stranu jezera a zajdou si na skleničku do hospody, která je tam odtud lákala. Zdrželi se...

Myšlenka z nedělního kázání o Květné neděli

26.03.2018 19:20
  (Mk 11, 1 -10, Mk 15, 1 - 39) Možná nám dnes připadá, že zlo zvítězilo. Ježíš je mrtev. Ale naštěstí Jeho příběh pokračuje. Vstává z mrtvých a vrací se k nám. I v každodenním životě se nám může zdát, že zlo vítězí a má mnoho sil. Ale jedno důležité zlu chybí. Láska...

Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli postní

20.03.2018 16:50
  (Jan 12, 20-33)   V dnešním evangeliu zaznívá věta: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek.“ Pojďme si tuto větu vztáhnout na nás. Vyšli jsme dnes ze svého já a uvědomili si, že existuje vedle nás i druhý člověk? To...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli postní

10.03.2018 17:59
(Jan 3,14-21) Kristus nás nakonec staví před cíl věčné spásy: Nedá se nic dělat, buďto odpustíš, nebo tě jinak spasit nemohu. (Carlo Carretto)   Jak jsme na tom my? Odpověď na tuto otázku musí nalézt každý sám ve svém srdci a životě.  

Až budu umírat

08.03.2018 16:19
Až budu umírat     Až budu umírat a sen se stane skutečností, tehdy zastavím se a pohlédnu zpět. Nevím, co budu mluvit, nevím, co uvidím, nevím, zda budu klesat či stoupat, jen jediné mne snad neopustí a opustí snad, ten pocit viny za promarněný čas.     (Martin M. Čapka,...

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní

08.03.2018 16:17
Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní (Jan 2, 13-25) Věřím, že nám Bůh dá v každé situaci tolik síly, kolik potřebujeme, abychom se nevzdali. Nedá ji ale předem, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Něho.   (Dietrich Bonhoeffer, evangelický teolog)

Myšlenka z nedělního kázání o 1. neděli postní

25.02.2018 18:05
  (Mk 1, 12-15) Proč máme dvě uši a jedna ústa? Máme více naslouchat než mluvit. ¨   (sv. Augustin)  

Myšlenka z nedělního kázání o svátku Uvedení Páně do Chrámu

04.02.2018 16:01
  (Lk 2,22-32) Tento den připomíná událost, kdy byl Ježíš podle tradice přinesen do chrámu a symbolicky představen Bohu a podroben tradiční oběti. V době narození Ježíše platil starozákonní Mojžíšův rituál, při kterém museli rodiče vykoupit novorozeně Hospodinu a přitom odevzdat obětní...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli v mezidobí

29.01.2018 17:12
(Mk 1, 21-28) Jak velká je moc modlitby! Je jako královna, která má kdykoliv přístup ke králi, a může získat vše, o co prosí.   Sv. Terezie z Lisieux  
Záznamy: 1 - 10 ze 91
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>