Archiv článků

Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli postní

20.03.2018 16:50
  (Jan 12, 20-33)   V dnešním evangeliu zaznívá věta: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek.“ Pojďme si tuto větu vztáhnout na nás. Vyšli jsme dnes ze svého já a uvědomili si, že existuje vedle nás i druhý člověk? To...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli postní

10.03.2018 17:59
(Jan 3,14-21) Kristus nás nakonec staví před cíl věčné spásy: Nedá se nic dělat, buďto odpustíš, nebo tě jinak spasit nemohu. (Carlo Carretto)   Jak jsme na tom my? Odpověď na tuto otázku musí nalézt každý sám ve svém srdci a životě.  

Až budu umírat

08.03.2018 16:19
Až budu umírat     Až budu umírat a sen se stane skutečností, tehdy zastavím se a pohlédnu zpět. Nevím, co budu mluvit, nevím, co uvidím, nevím, zda budu klesat či stoupat, jen jediné mne snad neopustí a opustí snad, ten pocit viny za promarněný čas.     (Martin M. Čapka,...

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní

08.03.2018 16:17
Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní (Jan 2, 13-25) Věřím, že nám Bůh dá v každé situaci tolik síly, kolik potřebujeme, abychom se nevzdali. Nedá ji ale předem, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Něho.   (Dietrich Bonhoeffer, evangelický teolog)

Myšlenka z nedělního kázání o 1. neděli postní

25.02.2018 18:05
  (Mk 1, 12-15) Proč máme dvě uši a jedna ústa? Máme více naslouchat než mluvit. ¨   (sv. Augustin)  

Myšlenka z nedělního kázání o svátku Uvedení Páně do Chrámu

04.02.2018 16:01
  (Lk 2,22-32) Tento den připomíná událost, kdy byl Ježíš podle tradice přinesen do chrámu a symbolicky představen Bohu a podroben tradiční oběti. V době narození Ježíše platil starozákonní Mojžíšův rituál, při kterém museli rodiče vykoupit novorozeně Hospodinu a přitom odevzdat obětní...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli v mezidobí

29.01.2018 17:12
(Mk 1, 21-28) Jak velká je moc modlitby! Je jako královna, která má kdykoliv přístup ke králi, a může získat vše, o co prosí.   Sv. Terezie z Lisieux  

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

21.01.2018 18:15
Jon 3,1-5.10) Z knihy Další příběhy pro potěchu duše od Bruna Ferrera: Jeden člověk se rozhodl, že se bude starat o trávníček před domem, ve kterém bydlel, a vypěstuje tam pravý anglický trávník. Věnoval tomu každou volnou chvilku. Už byl skoro u cíle, až si jednou na jaře všiml, že se...

Myšlenka z kázání o 28. neděli v mezidobí – Den díků za úrodu

15.10.2017 21:55
  (Jan 6, 24-35) Origenes praví: „ Přírodu a Bibli je třeba číst současně.“ Od této premisy se musíme odrazit při našem dnešním děkování Bohu za pokrm, za to, že nám dává vše, co k životu potřebujeme. Mnoho lidí dnes vnímá přírodu a její plody jen jako produkt obchodů a často nedokáží...

Myšlenka z nedělního kázání o 27. neděli v mezidobí

09.10.2017 18:23
  (Mt 21,33-46)   Věřím, že nám Bůh dá v každé situaci tolik síly, kolik potřebujeme, abychom se nevzdali. Nedá ji ale předem, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na...
Záznamy: 1 - 10 ze 88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>