2. neděle v mezidobí – Svatby v Káně (bohoslužba pro děti)

19.01.2014 15:35
 
Milé děti, dnešní čtení z evangelia velmi souvisí s naším tématem dětských mší sv. a tím 
 
tentokrát bylo čtvrté Boží přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře 
 
se ti vedlo na zemi.
 
Pán Ježíš je na svatbě spolu se svou maminkou Marií. Když došlo víno, a to by byla velká 
 
ostuda pro svatebčany, tak zasahuje Maria. Pán Ježíš se zpočátku vzpouzí její prosbě a nechtěl 
 
udělat ten první zázrak (proměnění vody ve víno), ale jeho maminka naléhá, tak ji nakonec 
 
vyslyší. 
 
Vy děti také často nechcete poslechnout, když vaši rodiče po vás něco chtějí, ale je vždy moc 
 
osvobozující, když poslechnete a uděláte to, co je správné. Rodiče, stejně jako Maria chtějí 
 
pro své děti jen to nejlepší.
 
Dnešní den bych vnímal jako svátek, kdy nejvíce vzpomínáme maminku Ježíše Krista - Marii. 
 
Každý z nás potřebuje častokrát přímluvu, pomoc a myslím, že Maria je tou přímluvkyní
 
největší, které Pán Ježíš nic neodmítne. Proto, když máme trápení a starosti, obraťme se na
 
maminku Ježíše Krista a můžeme si být jisti tím, že na její přímluvu nás Pán Ježíš vyslyší a
 
pomůže nám.