Martin M.Čapka: Mé ženě

08.09.2014 08:27

Mé ženě

 

Děkuji Ti za něžnou lásku,

která nese v sobě tvář nebeskou.

 

Děkuji Ti za překrásného syna,

kterého jsi v lůně nosila.

 

Děkuji Ti za vřelou víru,

která ničí beznaděj a faleš.

 

Děkuji Ti za objetí a políbení,

která přenesou nás do budoucnosti.

 

Děkuji Ti za příklad trpělivosti,

která nás učí pokoře.

 

Děkuji Ti za to, že jsi matkou,

protože jen láska vrostla Ti do dlaní.