Martin M.Čapka: Život

16.02.2014 16:57
Život
 
štáb.kpt.Josefu Čapkovi +10.4.1945,Mauthausen
 
Život pomalu ztrácí jasné obrysy
a vůle žít není tak silná
jako ranní východ slunce.
Pomalu vkrádá se soumrak
a vědomí ztracenosti v nekonečném vesmíru
bere člověku chuť se modlit.
Soucit leží kdesi za ostnatým drátem
a ještě se skrývá,
aby nebyl nalezen bezsoucitnými.
Čtyři stěny, bílé jako zuby mrtvoly
a tíha umírání,
kde vteřina se stává věčností.
Všechno zhasne, i hvězdy a měsíc,
ale jediné, co září
a bude vždy
je síla lidskosti, ta je největším darem lásky – darem z rukou Stvořitele.
 
(Martin M. Čapka, Oblaka prosincová 2004)