Modlitba

12.01.2014 18:41
 
 
Díky za každý den,
 
který je skryt v mračnech neúspěchu,
 
neboť pokoře mne učí.
 
Díky za štěstí,
 
které je tak plaché jako laň,
 
neboť přichází tak mile v čase trýzně.
 
Díky za osud,
 
který mi byl přidělen,
 
neboť mne zbavuje cest, o kterých sním.
 
Díky za lásku,
 
která je tak hluboko ukrytá jako voda v poušti,
 
neboť ji člověk musí neustále hledat,
 
hledat tam, kde jsi Ty.
 
(Martin M. Čapka, 2004)