Myšlenka z kázání o 28. neděli v mezidobí – Den díků za úrodu

15.10.2017 21:55

 

(Jan 6, 24-35)

Origenes praví: „ Přírodu a Bibli je třeba číst současně.“

Od této premisy se musíme odrazit při našem dnešním děkování Bohu za pokrm, za to, že nám dává vše, co k životu potřebujeme. Mnoho lidí dnes vnímá přírodu a její plody jen jako produkt obchodů a často nedokáží dohlédnout dál, než k zemědělcům a traktorům na poli. Slunce, déšť, teplo, však nedokáže dát nikdo z lidí (možná krátce nahradit). A úžasnou sílu semeni, které dokáže vyrůst v rostlinu nebo strom a přitom dál dávat plody už vůbec nikdo z lidí.

Možná bychom si měli připomenout slova, která pronesl Luis Pasteur, chemik a bakteriolog.

„Má studia a mé výzkumy mě přivedly k tomu, že mám skoro takovou víru jako bretaňský sedlák. Ale nepochybuji: kdybych ještě více studoval a zkoumal, dotáhl bych to až na víru bretaňské selky.“

 

Nezapomínejme na to, že vše co máme, máme od Pána. A děkujme za to. Amen