Myšlenka z kázání o slavnosti Dnu díků za eucharistii (Boží tělo)

29.05.2016 21:57

 

Jan 6, 51-58

 

Svátost eucharistie – Svátost Těla a Krve Páně nepatří do kategorie zázraků, ale do kategorie tajemství víry, kdy nejsme schopni odvysvětlit lásku Ježíše Krista, který obětoval sám sebe za Tebe a za mne. Nevíme, co se děje a jak se to děje, ale jediné co víme, je skutečnost, že Kristus ustanovil tuto svátost jako svátost jednoty těch, kteří v něj uvěřili. Jako svátost, která není odměnou za bezchybný život, ale je posilou na cestu za Kristem a na cestu životem. Tak jako pokrm dává tělu energii k pohybu, tak dává svátost eucharistie sílu jít dál. Proto nikdo ani žádný farář, který slouží jako zprostředkovatel této svátosti, nesmí nikomu tuto svátost odmítnout. Farář není Kristus! Farář se nevydal (nenechal se ukřižovat) za každého člověka na kříži jako Kristus. Farář pouze slouží jako zprostředkovatel. Sám je hříšný (kdo z nás kněží si to neuvědomuje, tak je blázen nebo skutečně světec?) a nesmí „lustrovat“ žádného člověka, zda je ten člověk rozvedený, žije tzv. na hromádce nebo má jinou sexuální orientaci (spíše bych nám kněžím doporučil lustrovat své svědomí a svůj život, zda je to život církevní nebo život ve světle Kristova učení a jaký život žijeme pod rouškou tzv. „svatosti“).

Měli bychom si dnes uvědomit, že Kristus se scházel s hříšníky, ke kterým se ti minulí i současní „svatí“ nikdy nesklonili. Kdo z nás je bez viny?  Eucharistie dává každému člověku, který touží přijmout Krista, novou sílu vstát a jít dál. Musíme si dnes uvědomit, že Oběť Ježíše Krista byla jen jediná, a to Jeho. Kristus je jediný, kdo může zvát ke stolu Páně a zve každého, kdo jej chce přijmout v podobě Těla a Krve Páně. A znovu opakuji, nikdo z lidí tomu nemá a nesmí bránit. Jako lidé jsme si vytvořili spoustu teorií, odvysvětlení a rozdělení ve vztahu k eucharistii, ale znovu si uvědomme, že je to neopakovatelná Oběť Krista.

Kristus je jediný, kdo nás zve k této Oběti – ke stolu Páně. Zve však každého, ať je hříšný, svatý, nebo věří jako křesťan jiným lidsko - teologickým pohledem. Důležité je to, že věří v Krista.

Co je víc? Církevní právo – racionálně - lidský výmysl, nebo Evangelium a Kristova nejvyšší Oběť?

Odpovězme si na tyto otázky každý sám ve svém svědomí.  

 

A možná toto kázání je primárně směřováno kněžím, kteří nepoznali Krista, ale tváří se jako ti, kteří zemřeli na kříži Kristově.