Myšlenka z kázání o slavnosti svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje

06.08.2017 20:01

(Lk 10, 1-9)

 

Tyto dva svaté máme spojeny se slovem a srozumitelností hlásání Kristova učení. Myslím, že vzpomínat na historii cesty těchto dvou světců, by bylo jako nošení sov do Athén.

Proto si na počátku této úvahy raději řekněme, jak se člověk stává svatým a co je svatost. Možná nám pomůže v tomto zamyšlení tvar. Člověk není ve tvaru koule, ale ve tvaru diamantu. Neopracovaného diamantu, který má mnoho stran a ploch. Pokud se člověku podaří přiblížit alespoň jednou stranou a plochou dimantu svého života k životu, jak nás učil náš Pán Ježíš Kristus, tak je svatost na dosah. Pouze jediná opracovaná a krásná plocha našeho života nás může učinit svatými. Je to však veliká práce a veliká námaha. Slova na toto nestačí a nestačila ani u našich dvou světců, které si dnes připomínáme. Vzpomeňme na všechny z nás, kteří hlásají Boží slovo a to nejen faráře. Jen s řečmi bychom neobstáli, i když si mnozí z nás myslí, že stačí mít krásné (mnohokrát uspávající a neobyčejně dlouhé) kázání v neděli, poučovat ostatní citáty z Bible či katechismu, nebo sedět v první lavici kostela a pravidelně měnit kytky na oltáři.

Jeden příběh mého oblíbeného autora Bruna Ferrera vypráví o hradním pánovi, který chtěl připravit pro své poddané slavnost. Bohužel neměl tolik vína, aby všechny pohostil. Proto požádal každého, kdo přijde, aby přinesl tolik vína, kolik může a nalije ho do velikého sudu uprotřed nádvoří. Jeden chytrák si řekl, že naplní svůj džbán vodou a nikdo v tom množství vína to nepozná. Jaké bylo překvapení všech, když v sudu byla pouhá pramenitá voda. Všechny napadlo totéž, jako toho chytráka. Všichni přinesli jen vodu.

V tento slavnostní den, kdy si připomínáme světce našich rodových kořenů, nezapomínejme na to, že víra bez skutků je mrtvá, stejně jako slovo bez skutků a reálného života je mrtvé. Svatí Cyril (Konstantin) a Metoděj by nedokázali vykonat pro Krista žádné veliké skutky ani se stát svatými (blízkými Bohu), kdyby jejich život nebyl odrazem toho, co říkali a hlásali. Učme se od nich a nezapomínejme na slova krásné písně, kterou dnes zpíváme. „Dědictví otců zachovej nám, Pane!“ Amen.