Myšlenka z kázání o vigilii Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota

15.04.2017 15:49

(Mt 28,1-19)

 

Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě a rychlým pohřbem? Nebylo by nic, co tvoří život Kristovy církve, nebylo by nic, co tvoří dějiny křesťanství více než 2000 let. Neslavili bychom Eucharistii. Celé křesťanství a naše víra stojí a padá s jedinou větou evangelia: „ Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“

Možná slova sv. Augustina pojmou ve zkratce to, co dnes prožíváme.

Není nic velkého věřit, že Ježíš zemřel. Tomu věří pohané i bezbožníci. Tomu věří všichni. Skutečnou velkou vírou je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.

Přeji nám všem, abychom dokázali volat a říci slova, která mění náš život:

„ Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste!“

 

Přeji nám všem požehnané Velikonoce a víru, že Kristus vstal z mrtvých. Amen.