Myšlenka z nedělního kázání o 2. neděli v mezidobí pro děti

19.01.2015 21:45

(Lk 15, 11-32, O marnotratném synu)

 

Odpuštění má vždy dvě strany. Já a ty. Člověk vůči člověku, člověk vůči Bohu. Hlavní roli  v odpuštění hraje srdce a láska. Možná někteří z nás nedokážou pochopit přístup toho tatínka z dnešního příběhu, ale ten tatínek měl svého syna rád, proto mu odpustil. Syn měl rád tátu a proto šel za ním.

Syn litoval toho, co udělal. Chtěl se polepšit a už nechtěl být zlý. Táta mu odpustil a věří mu, že už chce být dobrý. A hlavní je to, že se oba našli, jsou spolu a nechtějí, aby mezi nimi bylo něco špatně.

Možná bude pro nás velké i malé nejen následující týden, ale celý náš život výzvou k tomu, abychom uměli upřímně říct promiň a upřímně říct přijímám nebo odpouštím.

Bůh to dělá pořád, každý den. Učme se od Něho – našeho otce a učme se také od syna z dnešního příběhu.