Myšlenka z nedělního kázání o 29. neděli v mezidobí

20.10.2016 21:43

(Lk 17, 11-19)

 

Každý z nás v něco věří. Zemědělec věří, že mu příští rok vzejde obilí. Rybář věří, že násada zmohutní a vyroste. Lesník věří, že všechny zasázené stromky vyrostou do výšky. Každý z nás v něco věří.

 

I my křesťané vyznáváme víru. Věřím v Boha Otce, věřím v Ježíše Krista, věřím v Ducha svatého. Jak snadno říkáme v co, nebo v koho věříme. Snadno se říká, že věřím v něco nebo někoho. Tato slova se však nedotýkají našeho nejvnitřnějšího já, mého života. Druhá dimenze křesťanského života však nabízí možnost věřit „Tobě.“ V této druhé dimenzi vnímáme víru jako vztah. Není to víra v něco nebo v někoho, ale vztah k Tobě. A to je nejkrásnější fáze křesťanského života. Tehdy, když se obracíme k Bohu se slovy: „ Věřím Ti, Pane.“ Přeji nám všem, abychom překročili to „věřím v….. a začali věřit Tobě.“ Amen