Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

02.02.2016 16:52

 

O modlitbě

Mnoho  křesťanů si pod pojmem modlitba představí přeříkání předepsaného textu nebo naučených modlitbiček z hodin náboženství. Modlitba je však něco většího. Je to vzájemné naslouchání a vzájemný rozhovor mezi člověkem a Bohem. Modlitba je komunikace mezi já a Ty. Pokud chybí v modlitbě naslouchání, tak je to soubor slov a monolog. Modlitba je dialog, kterému se musíme učit po celý svůj život.  Jak říká klasik: „ Kdo se neumí modlit, odříkává modlitby.“

Přeji nám všem, abychom na cestě v učení se správné modlitbě, nevynechali prostor pro naslouchání Tomu, k němuž se modlíme. 

A ještě malá poznámka. Modlitba nemusí být učesaný text z kancionálu nebo breviáře. Pamatujme na to, že modlitba je dialog a se svými přáteli také nemluvíme v naučených frázích slovy žalmistů nebo Shakespearovských Sonetů.

 

Nebojme se modlit svými vlastními slovy.