Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli velikonoční

07.05.2017 17:19

 

(Lk 24, 13-35)

Všechno v přírodě se probouzí a naše kroky často vedou do rozkvetlé přírody. To je čas, kdy můžeme nejen vnímat krásu stvoření, ale novým způsobem začít mluvit se Stvořitelem. V modlitbě (rozhovoru) můžeme otevřít novou „jarní“ dimenzi vůči Tomu, s nímž hovoříme. Začneme se modlit tak, že si uvědomíme, že smysl modlitby není v chrlení slov, ale ve vzájemném naslouchání. Že si uvědomíme, že Bůh je, že nás slyší a mluví k nám.

Svatá Terezie z Avily říká:

 

 

„Všechny potíže při modlitbě plynou z jediné příčiny: že se člověk modlí, jako by tu Bůh nebyl.“