Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře)

07.05.2017 17:19

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře)

(Jan 10,1-10)

Pastýř a ovce patří nepochybně k sobě. Pastýř zná své ovce a ovce znají jeho. Ovce mají úžasný dar. Dokážou rozpoznat hlas svého pastýře. Dříve v noci v přírodě nocovala stáda různých majitelů  pohromadě, aby je dokázali snáze ochránit. Ráno volali jednotliví pastýři svá stáda a ovce dokázaly rozpoznat hlas toho svého. Kdo z nás choval ovce, tak dobře ví, že to hlasem a slovy ze strany pastýře nekončí. To máte: pastva, seno, sláma, voda, suchý chléb, ovoce, podojit, ostříhat…

Jeden příběh z pera Bruna Ferrera z knihy Další příběhy pro potěchu duše to krásně vystihuje.

Starý nevěřící muž šel za věhlasným knězem. Doufal, že mu pomůže vyřešit problémy, které měl s vírou, že mu objasní, co se mu zdálo nepochopitelné. Nedokázal například uvěřit, že Ježíš z Nazareta skutečně vstal z mrtvých. Chtěl nějaké znamení, že se to opravdu stalo… Když vešel na faru, v kanceláři už byl s knězem někdo jiný. Kněz zahlédl muže stojícího na chodbě a s úsměvem mu přinesl židli. Když ten druhý odešel, pozval kněz starého pána dovnitř. Zeptal se ho, o co se jedná, a pak dlouho a živě diskutovali. Starý pán nakonec uvěřil a projevil přání obrátit se k slovu Božímu, svátostem a k důvěře v Pannu Marii. Kněz pociťoval uspokojení, ale také trochu údiv nad tak rychlým obrácením, a tak se ho zeptal: „Povězte mi, prosím vás, který argument vás v našem dlouhém rozhovoru přesvědčil, že Kristus opravdu vstal z mrtvých a že Bůh existuje?“ „Gesto, se kterým jste mi přinesl židli, abych nemusel čekat vestoje,“ odpověděl muž.

Každý z nás je pastýřem či pastýřkou, každému z nás je někdo nebo něco svěřeno. Je to úkol, který pouze svým hlasem a slovy však nezvládneme. Nikdy nezapomeňme na příklad dobrého pastýře – Ježíše Krista. Nejen kázáním – slovy se staral o své svěřené, ale hlavně životem a činy.

 

Pamatujme i my na to, že „jedna přinesená židle“ je více než tisíc slov.