Myšlenka z nedělního kázání o Květné neděli

09.04.2017 18:02

Mt 21, 1 – 11

Mt 26, 14 – 27, 66

 

Dnes vycházíme na cestu Svatého týdne. A myslím, že myšlenka sv. Bernarda z Clairvaux nám může být nosnou.

Má naděje se opírá o tři věci:

o lásku s níž nás Bůh adoptoval za své děti,

o pravdivost Jeho příslibů

a o Jeho moc, se kterou své sliby plní.

 

Bůh splnil svůj slib a poslal nám Světlo, které nehasne, které svítí na cestu životem každému člověku, aby došel svého cíle. Vyjděme dnes s tím Světlem na cestu, která nevede ke smrti, ale vede k životu.