Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně

28.05.2017 15:59

Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně

(Mt 28, 16-20)

 

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“, apoštolům a také nám sdělil Ježíš. To je nádherná zvěst, že nikdy nezůstaneme sami. Jak říká Martin Luther King: „Naučili jsme se létat jako ptáci, plavat jako ryby, ale nenaučili jsme se umění žít jako bratři.“

 

Nezapomínejme na to, že fixace na „já,“ nevede k životu nýbrž ke smrti. K životu vede pouze cesta „my.“ Dnešní slavnost Nanebevstoupení Páně nám ukazuje cestu k životu, k životu ve společenství, k životu ve světle „my.“