Myšlenka z nedělního kázání o Svátku Svaté Rodiny (Lk 2, 22-40)

28.12.2014 18:13

     „Když najdeš člověka, který ti v klidu 

       naslouchá,

       který je duchem přítomen, když mu

       něco říkáš,  

       který ti neklade dvě otázky najednou,

       ale napjatě naslouchá,     

       co mu na jeho otázku odpovíš,

       který tě neprobodává očima a tvému              

       pohledu se nevyhýbá,

       pak si uvědom, že jsi našel vzácný

       poklad v poli – vzácnou perlu!“

 

(Johann Kaspar Lavater)

 

 

A jako dovětek si dovoluji popřát nám všem o Svátku Svaté Rodiny, abychom v našich rodinách nacházeli jen ty vzácné perly a sami jimi byli. Snažme se o to nejen dnešní den, ale každou chvíli, kterou máme darovanou od Pána.