Myšlenka z nedělního kázání při bohoslužbě pro děti o Dni díků za úrodu

26.10.2014 23:08

(Gn 1, 1-25, 2, 3-6)

Člověk může zorat pole, sít  obilí a vysazovat jiné plodiny, které člověk potřebuje k životu. Člověk může zpracovat obilí na mouku a upéct chléb. Člověk se může snažit, ale co nikdy nedokáže, je dát Boží požehnání k růstu a plodnosti. Nedokáže dát svit slunce a vláhu. Jak veliký je zázrak z Boží ruky, kdy se z malého zrnka obilí zrodí klas, jak veliký je zázrak zrození nového stromu jabloně z malého jádra. To člověk nedokáže, to dokáže pouze Stvořitel – Bůh a dnes mu za to chceme děkovat.