Myšlenka z nedělního kázání při mši sv. pro děti o slavnosti Seslání Ducha sv.

15.05.2016 22:26

Sk 2, 1-11

Jan 14, 15-16. 23-26

Duch sv. je náš pomocník.

Dnes si připomínáme velkou událost, kdy jak pán Ježíš slíbil, že nezůstaneme sami a vždy budeme mít pomocníka Ducha sv., taky toho pomocníka poslal.

Když Pán Ježíš zemřel, tak se jeho učedníci schovali a báli se. Když Pán Ježíš poslal pomocníka – Ducha sv., přestali se bát. Začali kázat o tom, co všechno prožili s Ježíšem a co všechno jim řekl. Najednou uměli věci, které před tím neuměli a ani se je neučili.

V tom všem jim pomohl Duch sv.

Také nám pomáhá v úkolech, s nimiž si nevíme rady a naše síly jsou nedostatečné.

Prosme vždy v těchto chvílích o pomoc Ducha sv. a on nám určitě pomůže.

Vždyť je to náš pomocník.