Pár slov z kázání o slavnosti Povýšení sv. Kříže

11.09.2016 18:15

Úvod

Dnešní den a neděle, kdy slavíme patrocinium našeho chrámu Povýšení sv. Kříže, má své historické kořeny. V roce 629 se byzantskému císaři Hérakleiovi podařilo získat zpět od Peršanů Svatý kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Ten byl nalezen sv. Helenou , matkou císaře Konstantina Velikého ,v roce 326. V roce 614 perský král Chosron vtrhl do Sýrie a Palestiny a zmocnil se mimo jiné i sv. Kříže. O patnáct let později se podařilo císaři Hérakleiovi přimět Peršany k uzavření míru a jednou z podmínek bylo i vydání sv. Kříže. Ten byl znovu vztyčen v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.

Myšlenka z dnešního kázání

Na sv. Kříž se můžeme dívat ze dvou perspektiv. Perspektiva Velkého pátku nám ukazuje rubovou stranu Kristova kříže – trosky, konec a často pro mnoho lidí konec příběhu. Perspektiva Bílé soboty nám dává zřejmou odpověď ohledně naší budoucnosti. Na troskách lidských nadějí Bůh otevírá novou budoucnost.

I když jsou naše životy často v troskách a zažívají bezvýchodnost Velkého pátku, věřme, že Bůh dokáže i pro nás připravit sluncem prozářené ráno Bílé soboty – ráno vzkříšení a nové budoucnosti.

To je lícová strana sv. Kříže – nové povstání, nové stvoření a nová víra a naděje, která nezanikne, i když si musela před tím projít bezvýchodností Velkého pátku.

 

Když nám bude nejhůř, pomysleme na rub a líc Kristova kříže a můžeme si být jisti, že Ten, který prožil obojí, nám pomůže překročit čas velkopáteční do času Bílé soboty.