Pár slov z nedělního kázání o 1. neděli adventní

01.12.2013 19:01

Adventní věnec má v sobě spoustu symbolů, z nichž snad nejvíce září zelená barva, která je symbolem života a společenství, je znamením naděje, je znamením toho, že společenství křesťanů žije a Ten, který má přijít a přišel žije uprostřed nich. Svíce nese v sobě poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova "Já jsem světlo světa." Myslím, drazí přátelé, že doba, kterou máme před sebou, může být dobou, kdy do našich vztahů, rodin, vztahu s Bohem vpustíme to světlo, které jsme přijali při křtu. To světlo, které prosvítí každou temnotu, to světlo, které uzdravuje. Každý z nás má v sobě tu trochu temnoty, ale pokusme se v tento adventní čas, tyto temnoty prozářit sluncem - Božím nehasnoucím světlem, ať i skrze nás září Boží láska do tohoto světa, který ji velmi potřebuje.