Pár slov z nedělního kázání o 20. neděli v mezidobí

17.08.2014 20:53

(Mt 15, 21-28)

 

Drazí přátelé, v dnešním evangeliu nám Ježíš Kristus zobrazuje dvě roviny svého poslání Spasitele. V prvé části jakoby zastával prapůvodní směřování jen k vyvolenému národu. Ve druhé části otevírá svou náruč všem, kteří chtějí kráčet za ním bez rozdílu „pravověrnosti či původu.“ Myslím, že toto evangeliu úzce souvisí se včerejším datem. Právě včera uplynulo  9 let od ode dne, kdy byl v Taizé zavražděn veliký svědek víry a světec bratr Roger. Tento muž již od doby ukončení druhé světové války působil jako svorník mezi křesťany, náboženstvími, lidmi dobré vůle a všemi, kteří hledají a hledali společnou cestu k dobru – vytvořil ekumenickou komunitu modlitby a sjednocení. Tento den nám také nabízí úžasné evangelium o prolomení hradeb předsudků a nejednoty.

Ruku na srdce, přátelé, také  mezi křesťany si hlídáme ty své malé ovčince a přesvědčujeme jeden druhého o své pravdě. Jednou za rok se sejdeme v kostele té či oné církve či církvičky, proneseme velká plamenná slova, podíváme se na něco nového a dál si razíme cestu sami. Nevím, zda jen slova nebo modlitby stačí na to, aby se překonaly bariéry mezi lidmi. Chce to začít pracovat vlastníma rukama a začít bořit val mezi lidmi. Bůh nezasáhne tam, kde člověk nechce dokončit dobré dílo.

Jistě znáte příběh chudého člověka, který se denně modlí za to, aby vyhrál v loterii. Denně volá k Pánu: „Pomoz mi, ať vyhraju v loterii.“ Jeho modlitba stoupala každý den, léta do nebes. Až ho jednou v noci probudil Boží hlas: „Tak mi také pomoz a kup si alespoň los.“

Sestry a bratři, „kupme si ten los,“ začněme pracovat na díle jednoty. Nezůstávejme na poloviční cestě, ale otevřeme se všem a po vzoru bratra Rogera z Taizé vytvářejme mosty mezi lidmi. Cestu máme všichni společnou. Až toto pochopíme, tak nám Bůh dá zajisté své požehnání. Amen.