Pár slov z nedělního kázání o 29. neděli v mezidobí

19.10.2014 18:38

(Mt 22,15-22)

Drazí přátelé, blíží se doba adventní, která se vyznačuje různými sbírkami a dary. Ale podstatné je dávat něco ze sebe. Mnoho jsme si zvykli pouze na pojem daru  v materiální rovině, ale zapomínáme na lidský rozměr darování, který mnohem vyšší.

Dnešní příběh nám všem přiblíží to druhé.

Na konci roku děti přinášely své učitelce drobné dárky. Jeden chlapec přinesl malý balíček, na němž bylo napsáno: „Pro mou paní učitelku.“ Když  paní učitelka balíček rozbalila, tak objevila nádhernou mušli, která se nachází jen velmi zřídka. Byla velmi překvapena a věděla, že tato mušle se nachází daleko od chlapcova domu a vede k tomu místu dlouhá a nebezpečná cesta. Paní učitelka poděkovala a velmi se podivila nad obětavostí toho chlapce. Ten se jen usmál a řekl: „ Dlouhá, namáhavá a nebezpečná cesta je součást mého dárku.“

Sestry a bratři, opravdovým darem je, když darujeme kousek sebe. V každém takovém darování je kus lásky. Myslím, že náš Učitel – Ježíš Kristus, který daroval sebe celého, nám může být v našem životě příkladem.

Pokud se nám podaří každý den darovat druhým jen kousek sebe, tak svět bude naplněn láskou a smyslem. Konečně bude prozářen světlem Kristovým. Amen.