Pár slov z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

26.01.2014 17:19
 
 
Hlavní myšlenkou dnešního evangelia jsou slova Ježíše Krista: „Obraťte se, neboť se 
 
přiblížilo nebeské království.“ Zajisté každý z nás ví, že se nejedná o obrácení zprava doleva, 
 
nebo naopak, natož od východu na západ. Obrácení znamená změnu smýšlení, změnu sebe 
 
sama. Takové obrácení jaké prožil sv. Pavel, kdy ho Bůh srazil z koně a on oslepl, nezažije 
 
asi mnoho z nás. Ale Bůh nás každý den vybízí k tomuto kroku obrácení, možná tichými a 
 
nenápadnými výzvami, ale vybízí. 
 
Jeden příběh z prosté krajiny o tom hovoří asi nejlépe. 
 
Malý rybníček ospale odpočíval v poledním vedru. Na leknínovém listu sedí žába a sleduje 
 
dlouhonohou vodoměrku, která si bezstarostně klouže po vodě v její bezprostřední blízkosti. 
 
O kousek dál potápník sleduje krásnou potápnici, ale bojí se ji oslovit. Nedaleko spadne malá 
 
muška do vody a zajisté se utopí, neboť si nemůže ve vodě osušit křídla. Na břehu rybníčka 
 
usychá malá květina. Nad rybníček sahá ale větev trnky, na níž zrovna uzrál krásný plný plod. 
 
Tiše tento plod dopadl do vody a po hladině proběhla vlnka. Následuje druhá, třetí… Tyto 
 
vlnky zachránily život vodoměrce, kterou odnesly z dosahu hladové žáby, potápník vrazil do 
 
potápnice, až se do sebe zamilovali, voda šplíchla na břeh a pokropila usychající kytičku a 
 
muška se díky vlnce dostala na stéblo trávy a mohla osušit svá křídla. Kolik životů změnilo 
 
pár „bezvýznamných“ vlnek. 
 
Drazí přátelé, náš Pán nás denně vybízí velmi nenápadně k obrácení. K tomu, abychom nesli 
 
světlo tam, kde je temnota. Abychom plakali s plačícími a radovali se s radujícími. Abychom 
 
vnášeli naději tam, kde již zemřela a lásku tam, kde vládne nenávist. Abychom lidi okolo sebe 
 
naplnili nadějí. Není nutné spadnout z koně a oslepnout, ale co je nutné, je mít tzv. „ušaté
 
a okaté srdce.“ Tiše a nenápadně nám Bůh dává impulzy k obrácení, ale když je uslyšíme a
 
uvidíme, tak můžeme i v malých věcech vykonat činy, které zachrání nejen nás, ale i naše 
 
okolí. 
 
„ Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Obraťte se, abychom nalezli Boha nejen 
 
my, ale i ti, kteří jsou vedle nás. Amen.