Pár slov z nedělního kázání o 5. neděli v mezidobí (Mt 5,13-16)

09.02.2014 15:46
Ježíš Kristus dnes hovoří o soli. Sůl je základním „kořením“, bez soli neuvaříme dobrý
 
oběd. To poznal i známý král z pohádky Sůl nad zlato. Sůl je hlubokým symbolem čistoty, 
 
hygieny, toho, co čistí, uzdravuje a dává zdraví. Ne nadarmo přidáváme sůl do vody, aby 
 
byla zdravá, ne nadarmo se sůl stala symbolem trvalého a zdravého, bez něhož není nic 
 
chutné, poživatelné a stálé. Myslím, že i dnešní výzva Ježíšova: „ Vy jste sůl země“, je 
 
pro Ježíšovy učedníky úkol, který není snadný. Uzdravovat, čistit, udržovat mezilidské
 
vztahy „hygienické“. To opravdu není málo. 
 
Možná nám dnes pomůže v pochopení Ježíšových slov krátký příběh. 
 
Jeden čínský císař přísahal, že si podrobí všechny nepřátele a zničí je. Po nějaké době ho jeho 
 
poddaní viděli v zahradě, jak se s těmi nepřáteli prochází, mluví s nimi, směje se. Cožpak
 
jsi nepřísahal, že zničíš všechny své nepřátele?“ ptal se jeden ze sloužících. „Vždyť jsem je 
 
zničil,“ odpověděl císař. „Všechny jsem udělal svými přáteli.“
 
Tento příběh je i přáním do našich životů, abychom dokázali být tou solí, která tento svět
 
očišťuje, uchovává zdravým, mění a uzdravuje, dává chuť a vnáší tolik potřebnou proměnu.
 
Nejen pro nás, ale také pro okolní svět. „Vy jste sůl země,“ nenechme zaniknout její chuť. 
 
Amen.