Pár slov z nedělního kázání o 6. neděli velikonoční

25.05.2014 18:59

(J 14, 15-21)

Dnešní Boží slovo nám přináší velkou výzvu, být nositeli Kristova odkazu na tomto světě a proměňovat tento svět v Boží království. Jako výzbroj jsme dostali Ducha pravdy, Ducha sv. Ale pohleďme do svých srdcí a životů, zda jsme těmi nositeli Krista do tohoto světa. Avšak ne mečem a ohněm (jak bývalo v církvi v minulosti zvykem – dnes prázdným tlacháním tzv. teologů), ale láskou a Duchem.

Když vyjdeme na ulici a zeptáme se křesťanů, jak žijí své křesťanství v tomto světě, tak dostaneme velmi často odpověď: „ Plním si své závazky, chodím každou neděli do kostela.“ Drazí přátelé, ale co dál… To chození do kostela je dost málo. Křesťan má přetvářet tento svět a zúrodňovat Boží vinici. Proto musí nést Krista i do všedních dnů.

Mnoho z nás si uvědomují svou malost, nedostatek znalostí nebo málo sebedůvěry, protože nejsme profesionály - kazateli, ale lidmi pracujícími ve všednosti tohoto světa.

Proto vznikají dotazy typu: „ Proč Bůh, když je všemohoucí, neudělá z vrahů charitativní pracovníky, z lenochů aktivisty, ze zlodějů poctivce, z násilníků lidi pokojné?“ Proč? Protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tedy, když je Bůh svobodný, tak je svobodný i člověk – má svou vůli a má svou svobodu. A Duch sv. dává člověku sílu, ale není loutkoherec a manipulátor. Je to jen na nás, jak se rozhodneme. Dobro – zlo. Proto možná si Bůh – Kristus symbolicky vyvolil rybáře bez „akademických“ titulů za své učedníky, aby žádný člověk nebyl odsunut od díla Božího, od budování Božího království. Každý z nás má co dát a přinést tomuto světu!

Přidám malý příběh, abych nemluvil moc dlouho:

Jednou se zeptala sýkorka holubice: „Kolik váží jedna vločka sněhu?“ „Míň než nic,“ odpověděla holubice.

Sýkorka, protože neměla co dělat, tak jednoho dne počítala, kolik spadne vloček na větev, na které sedí. Když se dopočítala čísla  3 751 952, tak pomalu padala na větev vločka s číslem 3 751 953. Když dopadla, tehdy se větev ulomila.

Tento příběh úzce souvisí s dnešním Božím textem. Možná jsi Ty nebo já tou poslední vločkou, která může zlomit zlo v tomto světě. Možná jsi Ty nebo já tím člověkem, který může změnit tento svět, zarazit zlobu a nenávist. Dát život Božímu království na tomto světě, bez meče a ohně, bez prázdných slov, ale svým životem v Duchu a pravdě. Amen.