Pár slov z nedělního kázání o 7.neděli v mezidobí

24.02.2014 08:24
 
 
Bohoslužba pro děti – téma kázání 5. Boží přikázání – Nezabiješ, čtení o Kainovi a Ábelovi
 
Drahé děti, chlapci měli namalovat zbraně a děvčata maminku s nenarozeným děťátkem. Vše 
 
totiž souvisí s dnešním zamyšlením nad 5. Božím přikázáním. Zabít můžeme zbraní chladnou 
 
nebo střelnou, ale zabít člověka znamená i to, když některá maminka, která čeká dítě, jde 
 
k lékaři a ten to dítě usmrtí, ještě před tím, než se narodí, jen proto, že dítě nechce. Zabít však 
 
může člověk i v možná nevinné situaci. Představte si, že máte kamaráda nebo kamarádku. 
 
Rozzlobíte se a svou řečí nebo pomluvou zničíte přátelství. Člověk se proti Pátému přikázání 
 
může prohřešit nejen tím, že někomu vezme život – dar, který dal Bůh a nikdo jiný, ale i tím, 
 
že zabije naději, lásku, zabije přátelství svým slovem nebo pomluvou, zničí dobrou pověst, 
 
zničí radost ze života. Pamatujme na to, že zabít je lehké, ale oživit je nemožné.