Pár slov z nedělního kázání o slavnosti Nejsvětější Trojice – pro děti

16.06.2014 20:19

Milé děti, blíží se prázdniny a dnes děkujeme za končící školní rok. Pro někoho z vás ve školce, pro někoho z vás ve škole. Ale každý den prožíváme něco, co nemůžeme zvládnout sami a musí nám někdo pomoci.

 Jeden příběh vypráví o chlapci, který chce přesunout veliký květináč s květinou. Tatínek ho pozoruje, jak se lopotí a nemůže jím hnout. Tatínek se zeptá: „Použil jsi všechny své síly?“ Chlapec odpoví: „Ano.“ „Ale ne, to víš, že ne,“ odpoví táta, „ty jsi mě totiž nepoprosil, abych ti pomohl.“

Myslím, že i ve škole nezvládneme všechno sami a musíme se obrátit na svého tatínka – Pána Boha. Sami bychom zvládli mnohem méně, kdyby nám Pán Bůh nepomáhal. Děkujme mu za to a také o prázdninách každý den pamatujme i třeba v krátké modlitbičce na všechny naše starosti a naše nejbližší. Vzpomeňme si na Toho – Pána Boha, který je tím tatínkem a pomáhá nám tam, kde naše síly nestačí. Amen.