Pár slov z nedělního kázání o slavnosti Seslání Ducha sv.

09.06.2014 00:11

(Sk 2, 1-11, Jan 20, 19-23)

 

Drazí přátelé, dnes slavíme narozeniny církve, protože dnešním dnem se naplňuje velikonoční tajemství. Ti, kdo uvěřili v Krista a Kristu, jsou naplněni Duchem – tím patří Kristu navždy.

Možná bychom si společně měli povšimnout, že primárním darem Ducha je srozumitelnost a porozumění. Jak jsme slyšeli v úryvku ze skutků apoštolů, tak lidé různých kultur, jazyků nebo chceme – li různých sociálních a kulturních prostředí najednou rozumí tomu, jak apoštolové zvěstují Krista. Apoštolové zvěstují Krista srozumitelně v Duchu sv.

To je úkol i pro nás. Zvěstovat Krista v tomto světě srozumitelně, ale ne jen slovy, ale hlavně svým životem. Pamatujme na to, že pro mnoho lidí okolo nás, jsme my jediným Evangeliem, jediným Písmem sv., které čtou a poznávají z našich skutků, z našich životů.

Když jsme si připomněli narozeniny církve, tak musíme vyzdvihnout její  poslání – aby si lidé vzájemně rozuměli. Dnešní slavnost tedy koresponduje s událostí z knihy Genesis, kde si lidé chtěli vybudovat svět bez Boha a proti Bohu – Babylónskou věž. Pro svou domýšlivost byli potrestáni zásahem do intimní roviny člověka – schopnosti se vzájemně dorozumět a domluvit se. Toto zmatení jazyků vedlo a dodnes vede k nedorozumění a nenávisti.  

Ruku na srdce, kolik předsudků a neschopnosti se domluvit panuje i  na „dvorku“ křesťanů?

Myslím, že je nutné si uvědomit právě dnes o slavnosti Seslání Ducha sv., že každý z nás je povolán k tomu, aby srozumitelně zobrazoval Boží slovo a Jeho království v tomto světě – byl tím evangeliem. Myslím, že je nutné si uvědomit právě dnes o slavnosti Seslání Ducha sv., že každý křesťan je povolán k tomu, aby sjednocoval.

V současné době si můžeme všimnout působení římského biskupa Františka v duchu srozumitelnosti a porozumění, který od prvního dne svého úřadu začal stavět mosty mezi křesťany, náboženstvími, kulturami a lidmi různých typů myšlení.

Stavět mosty mezi lidmi tohoto světa je poslání  každého z nás, k němuž máme sílu a dary Duchy sv. Jen je nesmíme promarnit. Amen.