Pár slov z nedělního kázání o svátku Narození Panny Marie

07.09.2014 19:45

(Mt 1, 18-23)

 

Drazí přátelé, dnešní svátek je směřován na ženu, ženu matku. O životě Panny Marie příliš nevíme, ale nejsme historici a nechceme zkoumat její život z pohledu historických fakt.

I dnes trochu vnímavý člověk cítí, že role muže a ženy v životě dítěte a ve společnosti lidí je odlišná v tzv. darech či přirozených charismatech. Člověk jako bořič božských plánů a darů udělal z ženy kombajnéry, horníky, hutníky a zastánci rovnoprávnosti začali razit „evropská nařízení“ v oblasti kvót a zastoupení.

Velmi si vážím žen a jejich přirozené a nezaměnitelné úlohy v životě dítěte, života mužů a celé společnosti lidí. Nelze ženu nahradit.

Když jsem byl přítomen zázraku, kdy se narodili naši synové, tak děťátko přestalo plakat, když bylo položeno na tělo maminky. Role otce nastupuje až mnohem později, kdy dítě začne vnímat řekněme racionálněji. Matka je tady ihned po narození a vždy.

Dnešní svátek je směřován právě na mateřství a nezastupitelnou úlohu ženy. Tak jako dítě po narození přestane plakat po živém kontaktu s matkou, tak i my jako děti můžeme přestat plakat nad svými bolestmi, vždyť naše matka – Panna Maria je tady vždy, vždy pro nás.

Maria byla ženou, která přijala úkol, který byl z pohledu sociálně- kulturního velmi obtížný. Mohla by zůstat svobodnou matkou. Dnes je to životní styl, často kvůli sociálním dávkám ze strany státu, ale zde to znamenalo vyloučení ze společnosti. Bůh však zasáhl a Marii i s Mesiášem – Ježíšem Kristem přijal sv. Josef jako rodinu.

Čím je Maria tak zvláštní? Víte, důvěra je to hlavní.

Jeden příběh vypráví o cirkuse, který přijel do jedné vesnice. Aby svůj program učinili atraktivnějším, tak natáhli lano nad propast. V den představení přešel po laně artista tam i zpět. Druhý den zvýšili lano o 20 metrů  a artista se ptá lidí, zda mu důvěřují, že to přejde. Lidé křičí: „Ano, věříme Ti!“ Další den se zvýší lano o 50 metrů a artista vezme na provaz trakař. Vyzve ty nejvíce křičící slovy: „ Když mi tak důvěřujete, tak pojďte, a já vás převezu tam i zpět.“ Bohužel se nikdo nepřihlásil.

Maria, ta se vydala na cestu, o níž nemohla vědět, jak skončí. Věřila Bohu, tak se stala velikou Matkou a věřícím člověkem, který jde tam, kde cítí Boží přítomnost.

Drazí přátelé, nebojme se svěřit svá trápení Matce Boží Panně Marii. Nebojme se položit na tělo své matky, která nás nikdy neopustí. Amen.