Pár slov z nedělního kázání o Svátku Svaté Rodiny

29.12.2013 16:24

O Svaté Rodině, Marii, Josefovi a malém Ježíškovi meditují a rozjímají v tomto čase mnozí faráři a teologové. Dovolte mi však dnes, tak jak Písmo sv., které žije v každé době i  v dnešním světě, zamyslet se spolu s vámi nad našimi rodinami. O krizi rodin, vztahu manželů, vztahu rodičů a dětí se píše mnoho knih, které plní regály knihkupectví a „grafomani a pseudovědci“ nás zásobují hezkým objemem papíru, kde rádi popisují, co je špatné, ale ve většině z nich jsem nikdy nenalezl odpověď, pouze popis. Zajisté znáte pojem syndromu „neviditelného člověka.“ To znamená, že člověk, i když žije vedle vás, není vidět a není námi vnímán. Myslím, že krize rodiny spočívá právě v tomto syndromu.

„Vědecké“ knihy dnes necháme stranou a necháme zaznít jednoduchý příběh z pera mého oblíbeného autora Bruna Ferrera z knihy Další příběhy pro potěchu duše.

Drahokam

Dva přátelé se setkali po dlouhé době. Jeden z nich zbohatl a druhý zchudl. Najedli se spolu a vzpomínali na staré časy. Pak chudák usnul. Jeho příteli mu ho bylo líto, a tak mu před odchodem vsunul do kapsy obrovský diamant nevýslovné ceny. Ale když se chudák probudil, diamant nenašel a žil dál jako dřív. Po roce se oba přátelé shodou okolností zase potkali. Když bohatý přítel uviděl, že chudý je pořád chudý, zeptal se: „Řekni mi přece, ty jsi nenašel poklad, který jsem ti dal do kapsy?“

Myslím, drazí přátelé, že nejen o svátku Svaté Rodiny, je čas objevit manžela, manželku, syna nebo dceru, objevit ten krásný diamant, který máme vedle sebe a u sebe a nevíme o něm. Až toto dokážeme, tak naplní naše rodiny a naše společenství křesťanů to pravé světlo Vánoc, světlo víry, naděje a lásky. Podívejme se na ty naše blízké a vězme, že nalezneme poklad. Znovu se zrodí rodina, znovu se narodí vztah mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi. Amen.