Pár slov z nedělního kázání - Památka zemřelých

03.11.2013 19:47

Dny, kdy prožíváme události z našeho nejbližšího okolí, kdy odejde z tohoto světa blízký člověk, nám staví před oči skutečnost, o které neradi slyšíme. Je to smrt, kterou si uvědomíme, když nás od milovaných osob oddělí chladná a vysoká zeď. Když přejde čas a všechna bolest přebolí a i mnohé vzpomínky vyblednou, tak si můžeme být jisti tím, že existuje brána v této zdi a existují tři veliké mocnosti,  které ji nechávají stále průchozí: je to víra, naděje a láska. Proto oslovujeme v těchto chvílích Toho, který má klíč od života i smrti. Oslovujeme Toto, který jediný zná odpověď na naše lidská proč. Oslovujeme Toho, který je blízký všem, kdo mají bolest v srdci. Oslovujeme Toho, který jediný relativizuje smrt, neboť před Ním a v Něm všechno žije. Pán nás ujistil, že z Jeho lásky nevypadne nikdo. Když nikdo, tak ani ty ani já, ani naši blízcí, kteří opustili tento pozemský svět. Tento den si pouze nepřipomínáme hroby a zemřelé, ale připomínáme si velikost Boží, kde neexistují hranice a čas, kde jsme stále spolu v Tom, který oživuje mrtvé a dává život v naději, víře a lásce.

 

P. Martin M. Čapka