Svěcení nového biskupa

26.02.2017 15:18

 

V Praze 7. února 2017 

 

Milí přátelé, kolegové v duchovní službě, bratři a sestry, 

pro naši církev i pro mne osobně se blíží velký den – svěcení nového, v pořadí čtvrtého, čes-kého starokatolického biskupa. 

Proto chci teď každého z Vás osobně pozvat na tuto slavnost. Nedokážu napsat každému z Vás osobní dopis, ale věřím, že se k Vám toto mé pozvání dostane. 

Svěcení bude v sobotu 1. dubna 2017 od 13.00 h v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově v benediktinském arciopatství. Hlavním světitelem bude arcibiskup utrechtský Dr. Joris Vercammen a spolusvětiteli vídeňský biskup Dr. Heinz Lederleitner a pařížský biskup Pierre Whalon. 

Bohoslužba uvedení do služby biskupa (intronizace) pak bude v neděli 2. dubna 2017 od 10.00 h v katedrále sv. Vavřince na Petříně. 

Udělá mi radost, když na mou biskupskou konsekraci, která bude svátkem nejen české církve, ale kterou s námi budou slavit i ostatní církve Utrechtské unie, anglikánského společenství a české ekumeny, dorazíte spolu se svými duchovními ze všech farností z celé země, i z brati-slavského společenství, samozřejmě. 

A budu rád, když se s Vámi setkám i den po svěcení, v neděli 2. dubna, kdy budu předsedat ve společenství presbyteria prvnímu slavení eucharistie v naší katedrále sv. Vavřince na Petří-ně v Praze jako nově vysvěcený biskup. 

Každého z Vás chci také osobně pozvat po bohoslužbě na pohoštění, které bude situováno do budovy kláštera, jakož i na pohoštění po nedělní bohoslužbě v naší katedrále. 

 

Těším se na setkání s Vámi a prosím o Vaši modlitbu

 

Pavel Benedikt Srtánský