Z nedělního kázání 3.neděle adventní (pro děti)

15.12.2013 15:37

Drazí přátelé, malí i velcí. Pokud se odhodláte jít ke svému kamarádu nebo kamarádce si zajisté vezmete s sebou nějaký dárek a taky nepůjdete na takovou slavnost v teplácích. Oblečete se hezky a dárek krásně zabalíte. To samé se děje každou neděli, kdy prožíváme  třetí Boží přikázání: „Pomni, abys den sváteční světil.“ Jako dárek můžeme přinést krásné srdce, plné dobra a dobrých skutků a jako sváteční oděv radost nad tím, že jsme spolu. Spolu s Pánem Ježíšem a lidmi, kteří nás mají rádi. I tehdy, když se do kostela nedostaneme, vzpomeňme na Pána Boha v modlitbě.

A malý dovětek pro nás dospěláky. Bohužel nás dynamika a každodenní povinnosti ženou stále rychleji kupředu. Už kolikrát nemáme čas se podívat na své blízké a sedmý den, ten se mnohokrát stává přípravou na nový pracovní týden. Pamatujme, že i dle Písma sv. Bůh po stvoření světa odpočíval sedmý den. Najděme si tu chvíli, aby nám život neunikl pod prsty, ale abychom se dokázali zastavit a dát lásku tam, kde je jí skutečně potřeba. Amen.