Poezie

Až budu umírat

08.03.2018 16:19
Až budu umírat     Až budu umírat a sen se stane skutečností, tehdy zastavím se a pohlédnu zpět. Nevím, co budu mluvit, nevím, co uvidím, nevím, zda budu klesat či stoupat, jen jediné mne snad neopustí a opustí snad, ten pocit viny za promarněný čas.     (Martin M. Čapka,...

Martin M.Čapka: Via crucis

11.03.2017 20:34
  I.   Ježíš odsouzen k smrti   Kam jen se upírají oči člověka, krása mizí a bolestné slovo zničí život, jenž mohl vyrůst do láskyplných výšin. Jen ve tmách hledáme světlo, jak často uhasne knot poslední svíce naší rukou. A my stojíme, zaraženi tím, co jsme učinili, my stojíme...

Petr V. Frey: Odemykání Srdce

26.10.2014 23:56
Odemykání Srdce   Zas zápasím se zámky v sobě a neslyším Tvůj hlas Zamkl jsem se tu a zdráhám se Tě přijmout Zkouším jen další špatný klíč Běžím proti vlastním dveřím   Srdce se odemyká jinak napovídáš A pak náhle uvidím Tě v očích těch druhých zámky povolí a i na mě...

Martin M.Čapka: Mé ženě

08.09.2014 08:27
Mé ženě   Děkuji Ti za něžnou lásku, která nese v sobě tvář nebeskou.   Děkuji Ti za překrásného syna, kterého jsi v lůně nosila.   Děkuji Ti za vřelou víru, která ničí beznaděj a faleš.   Děkuji Ti za objetí a políbení, která přenesou nás do budoucnosti.   Děkuji...

Martin M.Čapka: Život

16.02.2014 16:57
Život   štáb.kpt.Josefu Čapkovi +10.4.1945,Mauthausen   Život pomalu ztrácí jasné obrysy a vůle žít není tak silná jako ranní východ slunce. Pomalu vkrádá se soumrak a vědomí ztracenosti v nekonečném vesmíru bere člověku chuť se modlit. Soucit leží...

Modlitba

12.01.2014 18:41
    Díky za každý den,   který je skryt v mračnech neúspěchu,   neboť pokoře mne učí.   Díky za štěstí,   které je tak plaché jako laň,   neboť přichází tak mile v čase trýzně.   Díky...

Oblaka prosincová

13.12.2013 17:20
Oblaka prosincová   Pláču s vámi oblaka prosincová nad pískem v dlaních, jenž byl před chvílí sochou z kamene. Pláču s vámi nad podzimním listím, jež zapomenuto žije v jaru. Pláču s vámi oblaka prosincová nad slovy lásky, jež nikdy nebyla vyslovena. Pláču...

Martin M.Čapka: Podzim

29.09.2013 18:07
V čase, kdy po kobercích spadlých listů přichází do kraje žluť a světlo, tehdy zachytí ta roztažená dlaň krajiny poslední zpěvy pěvců lásky.   A kraj, obléká se v šat svatební, by před nocí, v níž bude patřit podzimu, odhalil svá krásná zákoutí a v jediném políbení rtů větru spadne na hnědou...
Záznamy: 1 - 8 ze 8