Ekumenická rada církví - tiskové prohlášení

Ekumenická rada církví v ČR

Donská 370/5

101 00 Praha 10

Mobil: 734 641 687

E-mail: erc@ekumenickarada.cz

 

 

Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za čínské křesťany

 

Tiskové prohlášení

 

Ekumenická rada církví dlouhodobě sleduje osudy skupiny čínských křesťanů, kteří v České republice zažádali o azyl. Vyjadřujeme svou vděčnost za to, že několika žadatelům byl již azyl udělen, čímž je jen potvrzena skutečnost existence vážného pronásledování v jejich původní vlasti. O to více jsme znepokojeni tím, že většina ostatních žadatelů byla odmítnuta. Vyjadřujeme vážné obavy o jejich další osud v případě, že by byli nuceni se do Číny navrátit.

Odmítáme, aby se Česká republika podílela na, byť nepřímé, podpoře totalitních praktik a potlačování náboženské svobody skupin a jednotlivců. Věříme proto v úspěch dalších kroků, které právní zástupci žadatelů o azyl budou podnikat.

Jako gesto podpory a solidarity s čínskými křesťany vyzýváme farnosti, sbory a obce členských církví ERC ke zvláštním modlitbám za žadatele o azyl v neděli 11. března 2018.

 

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví