Pavel J. Nešťák, tajemník farní rady

                                    e-mail: pavelnestak@seznam.cz