Slavnostní nedělní bohoslužba u příležitosti deseti let od založení Farní obce v Jihlavě

Slavnostní nedělní bohoslužba u příležitosti deseti let od založení Farní obce v Jihlavě

Drazí přátelé, sestry a bratři,

v letošním roce  si vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní nedělní bohoslužbu u příležitosti deseti let od založení Farní obce v Jihlavě.

V neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále dne 24.11.2013 v 10:45 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě poděkujeme Bohu za požehnání.

Slavnostní bohoslužbě bude předsedat p. biskup Dušan Hejbal.

 

Na setkání se těší a na malé pohoštění po bohoslužbě srdečně zve

 

Farní obec v Jihlavě a farář Martin M. Čapka

 

 

A.D. 2013