Zvolení zástupců na letošní synodu

Zvolení zástupců na letošní synodu
Dne 18.8.2013 na farním shromáždění byli zvoleni jako zástupci na nadcházející letošní synodu Starokatolické církve tito kandidáti:
1. Pavel J. Nešťák, tajemník farní rady Starokatolické farní obce v Jihlavě
2. náhradník, Mgr. Eva Jahodová